nieuws

Autogebruik gelijk gebleven

Ondernemen

Autogebruik gelijk gebleven
Aumacon brengt het gemiddelde jaarkilometrage per personenauto in beeld.

Aumacon heeft vastgesteld dat het autogebruik in ons land vorig jaar in vergelijking met 2013 vrijwel onveranderd is gebleven. Het onafhankelijk kennisbureau voor de autobranche baseert zich hierbij op door het CBS gepubliceerde data. Hiermee wordt de kentering in de gestage daling van de afgelopen jaren opnieuw bevestigd.

In 2012 werd met 12.935 kilometers per doorsnee-auto het voorlopig dieptepunt bereikt. In 2013 was er met precies 13.000 kilometers voor het eerst sinds jaren sprake van een stabilisatie. Die ontwikkeling wordt nu bevestigd; de gemiddelde auto werd in 2014 voor een afstand van 13.011 kilometers ingezet. In 2005 lag het autogebruik nog op 13.737 kilometers per auto; tot en met 2012 beliep de jaarlijkse teruggang zo’n 100 kilometers.

Zakelijke auto’s

De inzet van zakelijke auto’s – goed voor circa 20 procent van het totale wagenpark – is de afgelopen tien jaren in absolute cijfers wat sterker verminderd dan de particuliere auto. De gemiddelde zakenauto reed vorig jaar 23.990 kilometers; in 2005 waren dat er nog ruim duizend meer (24.908 km.). Gemiddeld reed een particuliere auto in 2005 nog 12.314 kilometers, sindsdien is een bescheiden daling ingezet – vorig jaar voegde de doorsnee privéauto 11.588 kilometers aan de tellerstand toe.

Stagnerend wagenpark

Het vorig jaar gestabiliseerde autogebruik gaat gepaard met een eveneens vrijwel stabiel wagenpark. Per 1 januari 2015 telde ons land (afgerond) 8.193.000 personenauto’s. Over de afgelopen drie jaren nam het wagenpark nog geen procent toe terwijl in diezelfde tijd het aantal Nederlanders van 18 jaar en ouder met ruim 7 procent toenam. Dickmann: “Slecht nieuws dus voor de garagehouders. Weliswaar neemt door de oplopende, gemiddelde autoleeftijd de latente onderhoudsvraag toe, maar tegelijkertijd neemt de autokwaliteit en de daarmee samenhangende lengte van de onderhoudsintervallen veel sneller toe. Per saldo betekent dit dus een gestage daling van de markt voor auto-onderhoud.”

Reageer op dit artikel