nieuws

Mbo-investeringen voor Topcentrum Autoschadeherstel

Ondernemen

Mbo-investeringen voor Topcentrum Autoschadeherstel
Het 'Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland' heeft van het Regionaal investeringsfonds mbo een half miljoen euro gekregen voor toekomstgericht onderwijs.

Het Regionaal investeringsfonds mbo geeft een half miljoen euro aan het Brabantse mbo-project Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland. Dit topcentrum is een publiek-private samenwerking om het onderwijs in de autoschadeherstel te versterken. Zeventig autoschade- en herstelbedrijven doen mee.

Om voor een aantrekkelijk mbo-onderwijs te zorgen, moeten mbo-instellingen nauw samenwerken met innovatieve bedrijven. Daarom is het ‘Regionaal investeringsfonds mbo’ opgericht, want die stelt (namens het ministerie van OCW) subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is wel dat er ook een financiële bijdrage vanuit de regio komt (bedrijfsleven en regionale overheid). In Noord-Brabant is dat gelukt en is er een half miljoen euro beschikbaar gesteld aan het mbo-project ‘Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland’.

Krachten bundelen in autoschadeherstel

In het topcentrum werken de verschillende ROC’s en VOC (Vakopleiding Carrosseriebedrijf) nauw samen met het bedrijfsleven en de overheid. Het Summa College, het Koning Willem I College, VOC en OOC (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf) hebben hun krachten gebundeld met maar liefst zeventig autoschade- en herstelbedrijven plus acht leveranciers. Ook andere ROC’s uit Zuid Nederland worden uitgenodigd te participeren. De aangesloten bedrijven zorgen (mede) voor topfaciliteiten.

Praktijkleren versterken

Uniek aan het topcentrum is dat alle autoschadeherstelopleidingen van het Summa College worden gebundeld op één centrale locatie in Boxtel. Het topcentrum is complementair aan het M.A.C. (MBO Automotive Center) en andere faciliteiten op de Automotive Campus in Helmond. Dat versterkt het praktijkleren voor de BBL-studenten. BBL (beroepsbegeleidende leerweg) is een combinatie van werken en leren, waarbij de praktische vaardigheden worden aangeleerd binnen een bedrijf plus één of twee dagen per week binnen de schoolomgeving.

Een vogelvlucht door de opleidingen van Summa Automotive.

Reageer op dit artikel