nieuws

EU besluit in september over APK

Ondernemen

EU besluit in september over APK

Het Europees Parlement heeft gesproken over de geplande regels voor periodieke technische keuringen. Ook voor lichte aanhangers en motorfietsen, al verschillen de meningen daarover nogal. En het moet toch een ‘directive’ worden, verplichte regelgeving. Terug naar de onderhandelingstafel, melden we vanuit Straatsburg.

Hoe zat het ook weer? Vorig jaar baarde de Europese Commissie opzien met een behoorlijk vergaand voorstel voor wetgeving (Directive) aangaande periodieke technische keuring van wegvoertuigen. De Europese Raad (van ministers) liet er niet heel veel van heel.
Vervolgens diende het Europees Parlement 353 amendementen in om het wetsvoorstel acceptabeler te maken. De Transport Commissie die het voorstel ontwierp stelde dat voorstel bij, met 120 aanpassingen die het parlement wilde.
Daarover stemde de commissie eind mei. Op 1 juli was het parlement tijdens de zitting in Straatsburg weer aan zet.

Nederlands APK-systeem gered

“Waar het om gaat volgens het parlement is veiligheid”, licht CDA Europarlementariër Wim van de Camp ons ter plaatse toe. Meer veiligheid op de weg door deskundige en objectieve keuring. “Er zijn parlementariërs die kinderen verloren bij verkeersongelukken, zij stemmen voor élke veiligheidsmaatregel.”
Vandaar dat het parlement niet instemde met afzwakking van de keuringsregels tot ‘richtlijn’, waar nationale regeringen van kunnen afwijken. Het moet toch Europese regelgeving (‘directive’) worden, die elk land als minimum eis moet invoeren.
Aangepast werd wel de stelling dat keuringsstations onafhankelijk moesten zijn, niet tevens als reparateur mochten werken. Ook het door RDW goed bewaakte Nederlandse systeem mag, volgens de laatste voorstellen.

Ook motorfietsen, caravans en scooters?

De Europese Commissie stelde voor nagenoeg alles op wielen met een motor erin onder de APK-plicht te brengen, en alle aanhangers ook. Dat ging velen, vanaf de Europese Raad, een paar stappen te ver. Maar het parlement denkt er voor een fors deel anders over.
Keuring van elke landbouwtrekker die ontworpen is om sneller te rijden dan 40 km/h is wel afgeblazen, alleen “als de trekker dient ter vervanging van een vrachtwagen op de openbare weg” moet hij onder de APK-plicht komen.
Verwacht werd dat de APK voor alle gemotoriseerde tweewielers, en voor aanhangers tot 3500 kg GVW van tafel zou gaan. Onproductief, te kostbaar en praktisch nauwelijks uitvoerbaar, vonden heel wat Europese ministers. Maar de Europese Commissie hield vol, en kreeg een meerderheid van het parlement mee.

Geen besloten zaak

Tijdens de parlementaire behandeling en de steming op dinsdag bleek wel dat de motorfiets- en caravankeuring diverse parlementariërs, vooral de Britse, zwaar op de maag ligt.
Als compromis lag het voorstel om zwaardere tweewielers vanaf 2016 en dan alleen voor nieuwe types onder de APK-plicht te brengen. Die zouden dan pas na vier jaar, dus in 2020, voor het eerst gekeurd worden. Maar dat is verworpen, aangenomen werd om alle zwaardere motoren vanaf 2016 te keuren. En te onderzoeken of vanaf 2018 ook lichte (brommers/scooters) gekeurd moeten worden.
Van de Camp, zelf op de motor naar Straatsburg gekomen: “dat van die lichte tweewielers kunnen ze vergeten, daar gaan landen met veel scooters zoals Frankrijk en Italië nooit in mee”.
Ook de ChristenUnie laat weten tegen de motorfiets-APK te zijn, bij monde van Peter van Dalen, vice-voorzitter van de transportcommissie in het parlement (let wel: niet de Transportcommissie van de EU). Maar liberalen en socialisten zijn merendeels voor, begrijpen we.

Vervolg in september

Wim van de Camp legt verder uit: “nu volgt een driepartijen overleg. Europese Commissie, Europese Raad en parlement gaan onderhandelen, om in september voor een tweede lezing tot een acceptabel besluit te komen”.
Wat meespeelt is dat er volgend jaar Europese verkiezingen zijn. We horen dat men lopende zaken, zoals deze, graag zoveel mogelijk voordien afgehandeld wil hebben.
Het lijkt dat verplichte minimale Europese APK-regels er komen, dat landbouwtrekkers die over de weg vervoeren daaronder gaan vallen, maar nog onzeker is of motorfietsen en caravans tevens onder de APK komen.

Nieuwe kansen?

Het lijkt ook dat onze APK 1 en 2 niet sterk hoeven te veranderen, al wordt wel centrale elektronische registratie van keuringsrapporten verlangd.
Met het doel tot een Europese APK-database te komen, die ook tellerfraude moet bestrijden. En op termijn leidt tot wederzijdse erkenning van keuringen, zodat bijvoorbeeld een buitenlandse APK ook in Nederland geldig wordt. Handig voor internationaal transport, dat een truck niet terug hoeft naar Nederland als een APK nodig is.
APK voor sommige landbouwtrekkers zal al heel wat teweeg brengen. Wat zijn de eisen, waar komen keuringsstations, hoe komen we aan keurmeesters, en aan inspecteurs om ze te controleren? Evenzo als caravans en/of motorfietsen onder de APK komen. Gaat het autobedrijf dan ook caravans keuren? Gaan motordealers ook APK-station worden, gaan andere bedrijven dat specialisme (erbij) opnemen?
De gevolgen kunnen groot zijn, ze kunnen veel problemen maar ook forse kansen opleveren. Meer details in de volgende editie van AMT Vakblad, we blijven deze zaak op de voet volgen.

Reageer op dit artikel