nieuws

Hergebruik sloopauto’s boven 96%

Ondernemen

Hergebruik sloopauto’s boven 96%

Onlangs heeft ARN zijn Duurzaamheidsverslag over 2011 gepresenteerd, in de nieuwe PST-fabriek in Tiel. Deze vorig jaar geopende ‘post-shredder’ fabriek draait nu volop, en moet het percentage hergebruik helpen opdrijven van 83% nu naar 85% in 2015. De eerste elektrische en hybride auto’s zijn al gesloopt. Maar het marktaandeel van ARN in recycling daalt.

ARN voert de regie over recycling van autowrakken, en gaat ook helpen de sloopregeling voor scooters uit te voeren. Scooter Recycling Nederland ging op 1 maart dit jaar van start, op initiatief van branchevereniging RAI.

Terwijl het recyclingpercentage in 2011 steeg met 0,9% ten opzichte van 2010, signaleert ARN daarbij een daling in zijn marktaandeel van 4,1%.

Onderdelenhandel zonder controle

Al eerder uitte ARN zorg over autosloop zonder toezicht, die groeit als nu meer dan 15% van de voor sloop afgemelde auto’s niet langs ARN komt. Er moet sprake zijn van illegale sloop, meent ARN.

Zo gelooft de stichting niet dat 35% meer export van auto’s in 2011 te verklaren valt uit sterk groeiende vraag in het buitenland. Die exportauto’s zijn gemiddeld 11,1 jaar oud. Een deel van deze export zou helemaal niet het land uit gaan, maar gedemonteerd worden voor onderdelen.

Op dat punt merkt ARN ook op dat ruim 3500 particuliere aanbieders op internet onderdelen verkopen. Met de snedige opmerking dat zij dan kennelijk meer dan één auto demonteren, wat dus niet de bedoeling is voor wie geen erkend demontagebedrijf heeft.

Wettelijke doelstelling blijft in zicht

Zo ver de sloop van auto’s wel via de officiële kanalen gaat werkt ARN gestaag toe naar de doelen die de overheid voor 2015 vastlegde. Op dit moment verlangt de wet dat 85% van een autowrak nuttig hergebruikt wordt, dat moet in 2015 naar 95%. Het gaat dan om percentages van het gewicht.

Zijn we er dus al, als de teller nu op 96,2% hergebruik staat? Nee, toch niet. De eis is ook dat maar een klein deel van het hergebruik slaat op toepassing van shredderafval als brandstof in energiecentrales. Vanaf 2015 moet 85% als product of materiaal hergebruikt worden.

Nu ligt de eis op 80% terugwinning als materiaal of product, terwijl de realisatie bij ARN 83,1% is. Daar moeten dus nog twee procentjes bij, en dat is heel moeilijk, zegt ARN. De PST-fabriek die uit shredderafval toch nog (her)bruikbaar materiaal weet te selecteren moet dit mogelijk maken.

Dure recycling Li-ion-accu’s

Nog een paar aardige cijfers uit het duurzaamheidsverslag. Zeer verklaarbaar zijn de inkomsten aan verwijderingsbijdrage, betaald bij elke nieuwe auto, in 2011 veel hoger geweest dan in 2010. Zelfs bijna tweemaal zo hoog, toch blijft de verwijderingsbijdrage op 45 euro per auto staan.

Hogere inkomsten uit die bijdragen zorgen wel dat de Stichting Auto & Recycling van 12 miljoen verlies in 2010 herstelde naar een kwart miljoen verlies in 2011.

Er is nu een apart verslagje voor het Beheerplan autoaccu’s, waarin geld wordt gereserveerd om accu’s te recyclen. Bijvoorbeeld van 34 hybrides en 2 elektrische auto’s die in 2011 werden gesloopt, maar ook gewone startaccu’s.

We zien dat voor een gewone accu, of een NiMH-type uit hybrides per accu nu nog maar een stuiver ex BTW op de prijs komt voor recycling, dat was zeven cent. Maar omdat lithium-ion-accu’s heel moeilijk te hergebruiken zijn kost dat 90 euro per accupakket tot 100 kg, of 180 euro voor een pakket van meer dan 100 kg. Inclusief BTW, dat dan wel.

Peter Fokker (Redactie AMT)

Reageer op dit artikel