nieuws

ARN sloopt minder auto’s, waar blijft de rest?

Ondernemen

ARN sloopt minder auto’s, waar blijft de rest?

In 2011 zijn via ARN-bedrijven 206.150 autowrakken verwerkt, van de in totaal in Nederland voor demontage afgemelde 249.607 voertuigen. Daarmee daalde het marktaandeel van ARN van 87 procent in 2010 naar 83 procent in 2011. Waar blijft de rest van de sloopauto’s?

Het marktaandeel van Auto Recycling Nederland is in 2011 gedaald tot 82,6 procent. De oorzaak is de groei van sloop in eigen beheer en de export van gebruikte auto’s. In 2011 werden 249.607 autowrakken afgemeld voor demontage. De gemiddelde leeftijd bedroeg 16,7 jaar. In 2010 ging het om ongeveer 249.000 wrakken, geen noemenswaardig verschil.

Slopen in eigen beheer populair

Er zijn in 2011 namelijk 2.500 auto’s meer in eigen beheer gesloopt. De regeling hiervoor is door de RDW ingesteld voor particulieren die bijvoorbeeld van twee oldtimers één willen maken, of een auto in delen willen verkopen. Gebleken is dat er ook bedrijfsmatig gebruik wordt gemaakt van de regeling. Het gevolg is illegale demontage zonder de benodigde vergunningen. Vervelend voor de autodemontagebedrijven, zij moeten aan allerlei regels voldoen en worden regelmatig gecontroleerd.

Export stijgt

De export is in 2011 ook explosief gestegen. Er zijn maar liefst 337.000 auto’s geëxporteerd. Een stijging van 35 procent ten opzichte van 2010. De gemiddelde leeftijd van de geëxporteerde auto’s was 11,1 jaar, een half jaar hoger dan in 2010.

Exportauto’s blijven in Nederland

Er zijn twee oorzaken voor de stijgende export. Allereerst worden vanwege de gunstige BPM-teruggaveregeling veel jonge auto’s geëxporteerd. Daarnaast wordt een groot aantal oudere voertuigen aangemeld voor export, zonder dat ze het land daadwerkelijk verlaten.

Lekstroom groeit

Volgens analyses van ARN en exportdeskundigen gaat het om 20.000 tot 30.000 voertuigen per jaar. “Dat is een zorgelijke ontwikkeling”, zegt Aarnout van Duuren, operationeel manager ARN Auto Recycling. “Deze zogeheten lekstromen zorgen voor veel financiële schade en ongewenste belasting van het milieu. De voertuigen worden namelijk zonder enig toezicht van de bevoegde instanties gesloopt. Als ARN doen we er alles aan om dit tegen te gaan.”

Exportfraude

De auto’s worden door autobedrijven gesloopt en vaak in delen verkocht. ARN heeft samen met brancheorganisatie Stiba meldingen over zogenaamd geëxporteerde auto’s verzameld en heeft deze aan de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit overgedragen. Stichting AVc onderneemt hier samen met politie en justitie actie op.

Paul Janssen (Redactie AMT)

Reageer op dit artikel