nieuws

In 2015 minder plaats voor eerste autotechnicus

Ondernemen

In 2015 minder plaats voor eerste autotechnicus

Wat wordt er van de medewerker in het autobedrijf gevraagd in 2015? Stichting OOMT zocht het uit. Conclusie: “De werkplaats van 2015 vraagt een andere mix van kwaliteiten”. Dit heeft gevolgen voor de eerste autotechnicus. Wat staat hem of haar te doen?

In de december-uitgave van AMT vroegen we zeven opleiders hoe je als autobedrijf een opleidingsplan opstelt. In de antwoorden spelen termen als ‘meerjarenscoop’, ‘waar wil je over vijf jaar staan’, ‘toekomstvisie’ en ‘welke werkzaamheden wil je in de toekomst uitvoeren’ de hoofdrol. Kortom, voor wie zijn opleidingsplan serieus neemt, komt het trendonderzoek van Stichting OOMT geen dag te vroeg.

Ingewikkelde techniek

Uiteraard wijzen de onderzoekers in het rapport op de toenemende complexiteit in de autotechniek. Uiteraard vraagt dat om technische toppers: “Er komt een grotere behoefte aan op niveau 4 geschoold personeel.” En: “Kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica, accutechnologie en ICT worden steeds meer een vereiste”.

Routinewerk blijft

Maar ook in 2015 is er in de werkplaats nog steeds meer te doen dan alleen complexe diagnoses stellen: “Anderzijds is er personeel nodig voor het vervangen van onderdelen. Dat meer routinematige werk kan ook door minder hoog geschoold personeel worden uitgevoerd”.

Meer technisch specialisten

Voor de bezetting in de werkplaats betekent dat een groter aantal technisch specialisten. Die moeten, zegt het rapport, procesgericht en systematisch te werk gaan, zodat de tijd die besteed wordt aan het repareren van zo’n complexe auto zo kort mogelijk blijft. Daarvoor zullen ze zich continu moeten bijscholen. En ze moeten hun werk in begrijpelijke taal kunnen uitleggen: “Bij technische vragen roept de service-adviseur de technische specialist erbij om de klant te woord te staan”.

Autotechnicus meer klantgericht

De autotechnicus op niveau 2 doet de routinematige vervangingen en moet getraind worden op het effect van zijn werkzaamheden. “Hij moet meer klantgericht gaan werken en denken”, zegt het rapport. Wat dat betekent? “Als hij de storing niet in één keer oplost, moet hij zich realiseren dat de klant bijvoorbeeld zijn kind niet naar school kan brengen.”

Eerste autotechnicus in de verdrukking

De eerste autotechnicus op niveau 3, tenslotte, komt een beetje in de knel: “Het stellen van diagnose wordt steeds belangrijker, maar gezien de complexiteit schuift dat steeds vaker door naar de technisch specialist.” Aan de andere kant van zijn werkzaamheden rukt de autotechnicus op niveau 2 op: “Gezien het routinematige karakter van de overige werkzaamheden en de doorontwikkeling van hulpmiddelen als ‘augmented reality’ kan de autotechnicus steeds meer taken van de eerste autotechnicus uitvoeren.” Kortom, voor de eerste autotechnicus zit er maar één ding op: doorleren!

Erwin den Hoed (Redactie AMT)

Het is een kwestie van tijd voor we hulpmiddelen als ‘augmented reality’ in de werkplaats zien.

Reageer op dit artikel