blog

Elektrische auto, speeltje voor de rijken?

Ondernemen 6341

Elektrische auto, speeltje voor de rijken?
Honderd-vijf-en-veertig miljoen euro per jaar… Tesla-baas Elon Musk zal de Nederlandse belastingbetaler toch wel eeuwig dankbaar zijn?

Je hoort het vaak: “De elektrische auto komt eraan, en snel! Kijk maar naar Noorwegen, daar is al bijna een op de drie auto’s elektrisch oplaadbaar.” ACEA, de club van Europese autofabrikanten, ziet dat anders: “Noorwegen is de uitzondering. Als je echt wil weten hoe snel de elektrische auto Europa verovert, kijk dan liever naar Griekenland…”

Op zijn website toont ACEA twee kaartjes van Europa. Het eerste geeft het martaandeel van ECVs (elektrisch oplaadbare auto’s) weer. Noorwegen is koploper met 29 %, de landen in noordwest-Europa volgen op forse afstand, en de landen in Oost-Europa staan op nul of vrijwel nul.

Kaartje 1, marktaandelen van elektrisch oplaadbare auto’s in Europese landen. Noorwegen steekt met kop en schouders boven de rest uit. Oost-Europa vormt de achterhoede.

 

Inkomen per inwoner

Het tweede kaartje toont het GDP per capita. Voor de niet-economen: Capita is inwoner en GDP staat voor Gross Domestic Product. Dat zogenoemde Bruto Binnenlands Product is de optelling van de uitgaven aan particuliere consumptie, de bedrijfsinvesteringen, de overheidsuitgaven en het verschil tussen export en import. Economen beschouwen dat GDP als een goede manier om de omvang van een economie te bepalen. Deel je die omvang door het aantal inwoners, dan heb je een maat voor het inkomen per inwoner van zo’n economie..

 

Inkomenskaartje

Ok, GDP komt overeen met inkomen. Dan nu het GDP-kaartje: Noorwegen (en Zwitserland) zijn koploper met ruim tweemaal het Europees gemiddelde, de landen in noordwest-Europa volgen op forse afstand, en de landen in Oost-Europa komen niet verder dan een derde van dat gemiddelde.

Kaartje 2, inkomen per inwoner in Europese landen. Noorwegen (en Zwitserland) steken met kop en schouders boven de rest uit. Oost-Europa vormt de achterhoede. Hé, kaartje 1 en kaartje 2 lijken sprekend op elkaar.

Elektrisch rijden en inkomen

Hé, die kaartjes lijken op elkaar. Daar waar het inkomen hoog is, is ook het marktaandeel van elektrisch oplaadbare auto’s hoog. Lees even mee wat ACEA daarover zegt: “Een ECV-marktaandeel van 1 % of meer komt alleen voor in landen met een GDP/capita van € 30.000 of meer.” En: “In landen met een GDP/capita onder € 17.000 blijft het ECV-marktaandeel zo goed als nul.” En: “In 13 van de 28 EU-lidstaten is het ECV-marktaandeel kleiner dan 0,5 %.”

 

32 auto’s

Vervelend voor de autofabrikanten verenigd in de ACEA, want meer elektrische auto’s helpen hen om de ambitieuze CO2-doelstellingen voor hun wagenpark te halen. Het stoort ze dus dat beleidsmakers vooral naar het rijke Noorwegen kijken en niet naar het arme Griekenland. Daar werden in het afgelopen jaar 32 nieuwe elektrisch oplaadbare auto’s geregistreerd. Twee-en-dertig!

 

We leven boven onze stand

Overigens komt ACEA voor Nederland op een marktaandeel van 6 %. Daarmee staan we tweede in Europa (achter Noorwegen). Met het inkomen per inwoner halen we dat lang niet. Eigenlijk leven we dus een beetje boven onze stand. Dat er eind vorig jaar een einde aan de ‘PHEV-subsidie’ kwam, is dus niet helemaal onbegrijpelijk.

 

De Zwitsers niet

In Zwitserland is de situatie precies omgekeerd. Het GDP per capita is daar nog hoger dan in Noorwegen. Toch blijft het marktaandeel van de ECV daar steken op 2 %. Daarmee scoren de Zwitsers een bescheiden vierde plaats op de Europese ranglijst. Blijkbaar steken Zwitsers hun rijkdom liever in andere auto’s. Als we hun verkoopcijfers over het eerste half jaar van 2017 bekijken, zien we dat ook. Mercedes en BMW staan daar op plaats twee en drie. Bij ons waren dat Renault en Opel

 

Tesla-subsidie

Maar ja, Zwitserland heeft dan ook geen landelijke regelingen om de verkoop van ECVs te stimuleren. Er zijn enkele kantons die elektrische en hybride rijders een belastingvoordeel bieden. Daarmee moeten de Zwitsers het doen. Hoe anders is dat bij ons. “De ongeveer 7.500 Tesla’s die momenteel in Nederland rondrijden kosten de maatschappij minimaal 145 miljoen euro per jaar”, schreef onderzoekswebsite Follow The Money daar al eens over.

 

Batterijhuurtoeslag

Ok, ACEA constateert het op landenniveau: alleen rijke landen kunnen zich elektrisch rijden veroorloven. Wij wisten het natuurlijk allang op personenniveau: alleen rijke mensen kunnen zich elektrisch rijden veroorloven. Het zijn immers goedverdienende ondernemers die profiteren van de lage bijtelling, de afwezigheid van BPM en de milieu-investeringsaftrek op een Tesla. Want hoe complex en ‘eerlijk’ ons fiscale stelsel ook is, een batterijhuurtoeslag voor bijstandsmoeders met een gebruikte Renault Zoë? Die kennen we (nog) niet…

 

“Nederland bungelt onderaan”

Ten slotte nog een kort lijstje uit de ACEA-cijfers voor al die ‘deskundigen’ die steeds maar claimen dat ‘Nederland onderaan bungelt in de duurzaamheidslijstjes’:

Estland: ECV-marktaandeel 0,2 %, 35 ECV’s verkocht in 2016.

Griekenland: ECV-marktaandeel 0,04 %, 32 ECV’s verkocht in 2016.

Bulgarije: ECV-marktaandeel 0,05 %, 21 ECV’s verkocht in 2016.

Reageer op dit artikel