blog

‘Werkgever worden kan je leren’

Ondernemen 1381

‘Werkgever worden kan je leren’
Veel ondernemers worstelen met het werkgeverschap. “Coaching helpt om zakelijke en persoonlijke doelen te bereiken”, zegt OOMT-loopbaancoach Remko van Eindhoven.

Ondernemerschap begint met een idee. Een goed idee zorgt voor een groeiend bedrijf en een groeiend personeelsbestand. Toch kiezen weinig ondernemers doelbewust voor het werkgeverschap, merkt loopbaancoach Remko van Eindhoven. “Werkgever worden is een leerproces.”

Ondernemen is een talent. Het vraagt om initiatief, durf en doorzettingsvermogen. Succesvolle ondernemers ontkomen niet aan het aannemen van medewerkers. Dat levert compleet nieuwe uitdagingen op, vertelt Remko van Eindhoven. “Ondernemers kunnen duidelijk uitleggen waarom ze ondernemer zijn geworden, maar zijn zich vooraf minder bewust van de impact van het werkgeverschap.” Ondernemerschap en werkgeverschap zijn nauw met elkaar verbonden. De vaardigheden die voor beide disciplines nodig zijn, lopen echter sterk uiteen. Soms geeft dat problemen. “Meestal is dat het moment waarop een coach wordt ingeschakeld”, zegt Van Eindhoven.

Worstelen

Remko van Eindhoven is kind aan huis bij ondernemers in de mobiliteitsbranche. Voordat hij loopbaancoach werd, was hij accountadviseur bij Bovag. “Als accountadviseur gaf ik zakelijke adviezen. Als coach ligt de nadruk op mensen. Dus: hoe halen ondernemers samen met hun team het maximale uit het bedrijf.” Motivatieproblemen bij medewerkers, lage productiviteit, uitval door hoge werkdruk, meeveranderen met nieuwe technologie: het zijn thema’s waarmee veel ondernemers worstelen. “Een loopbaancoach is er niet alleen voor medewerkers. Een loopbaancoach is ook adviseur werkgeverszaken. Wij helpen ondernemers om inzicht te krijgen in hun eigen rol binnen het bedrijf, wat er misgaat en hoe ze dat kunnen aanpakken.”

Op rolletjes

Middels coaching niet alleen zelf, maar iedereen een stapje hoger.

Middels coaching niet alleen zelf, maar iedereen een stapje hoger.

Een praktijkvoorbeeld. Van Eindhoven werd benaderd door een ondernemer die het niet voor elkaar kreeg om omzet, winst en werkaanbod naar het gewenste niveau te brengen. “Samen met een collega heb ik het bedrijf doorgelicht. De ondernemer bleek grote moeite te hebben om zaken los te laten. Hij deed heel veel zelf. Ook werk waarvoor hij mensen in dienst had. De medewerkers konden niet optimaal presteren omdat ze niet precies wisten wat er van hen werd verwacht.” Een oplossing was snel gevonden. “De ondernemer moest leren loslaten, de medewerkers kregen meer verantwoordelijkheid. Na een veranderproces van een half jaar liep alles op rolletjes, zowel financieel als persoonlijk. Iedereen gaf aan dat het werkplezier was toegenomen. Ook de ondernemer zelf.” Coaching heeft niet alleen zin als het niet lekker loopt, benadrukt Van Eindhoven. “Preventieve coaching heeft het grootste effect. Als alles goed gaat, zorgt coaching ervoor dat dat zo blijft.”

Reageer op dit artikel