blog

Blog: Draagt kilometerheffing bij aan duurzaamheid?

Ondernemen 2313

Automobilisten moeten per kilometer gaan betalen, alle kolencentrales moeten dicht en vanaf 2025 mogen er geen nieuwe auto’s met benzine- of dieselmotor meer worden verkocht. Dat advies gaven de milieucommissies van VVD, CDA, D66, Groen Links én PVDA en Christen Unie een week geleden aan de partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet.

Blog: Draagt kilometerheffing bij aan duurzaamheid?
Niet zo natuurlijk! Betalen per kilometer in Nederland moet ‘slim’. Maar wordt het daarmee ook duurzaam?

Tja, betalen per kilometer, ooit noemden politici dat ‘kilometerheffing’ of ‘rekeningrijden’. Maar sinds de Nederlandse bevolking liet merken dit speeltje voor politici en bestuurders niet te pruimen, zijn die termen besmet.

Niet het bezit…

Ik las ze ook niet in de mobiliteitsparagrafen van de verkiezingsprogramma’s die ik begin dit jaar voor AMT doornam. In de meeste programma’s stonden wel zinnetjes als: “Niet het bezit van een auto maar het aantal gereden kilometers bepaalt voortaan de wegenbelasting.” En: “Betalen voor gebruik van de weg in plaats van voor het bezit van een auto vinden we eerlijker.”

Na de verkiezingen

Overigens stond er in de programma’s van VVD en CDA helemaal niets over ‘per kilometer betalen’. Het VVD-programma pleit alleen voor verlaging van de MRB en BPM. Maar ja, nu het milieu in het geding is, zijn ook de groene denktanks van die partijen om: automobilisten moeten gaan betalen per kilometer om het klimaat te redden. Toch vreemd dat ze dat voor de verkiezingen nog niet wisten…

Wat gebeurt er met de opbrengst van brandstofaccijns als we vanaf 2025 massaal elektrisch gaan rijden?

Kilometerheffing helpt

Toch zit er misschien ook wel iets in. Immers, als zo’n kilometerheffing maar hoog genoeg is, rijden automobilisten minder kilometers en verstoken ze dus minder fossiele brandstoffen. Zo komt er minder extra CO2 in de atmosfeer en dat remt de klimaatverandering.

Einde aan de vervuiling!

Maar ja, de milieucommissies pleiten voor nog twee maatregelen: alle kolencentrales dicht en vanaf 2025 geen auto’s met verbrandingsmotoren meer. Hé, dus over acht jaar wordt ons wagenpark in één autogeneratie vervangen door elektrische auto’s die niet op kolen maar op duurzame stroom rijden.

Waarom dan?

En eh…, kilometerheffing invoeren, vraagt een complex intelligent elektronisch systeem. Ontwikkeling en invoering daarvan vraagt ook al gauw acht jaar. Tegen die tijd remt het betalen per kilometer dus vooral het gebruik van nulemissie-auto’s op duurzame energie af…

Milieu?

Dat brengt me bij de vraag of rekeningrijden eigenlijk wel als milieumaatregel bedoeld is. Ik denk van niet. Ga maar na: wat gebeurt er met de opbrengst van brandstofaccijns als we vanaf 2025 massaal elektrisch gaan rijden? Precies, kilometerheffing is bedoeld als opvolger van die belasting. Kortom, eerlijk is eerlijk, kilometerheffing draagt wel degelijk bij aan duurzaamheid, de duurzaamheid van de overheidsfinanciën.

Reageer op dit artikel