Rendementsberekening voor bandenwisselaars

Investeren in een bandenwisselaar

Wat verdien je aan een bandenwisselaar?

Wie geld uitgeeft aan equipment wil daar iets voor terug. De investering moet renderen. Om uit te vinden of investeren in een bandenwisselaar dat doet, maakte AMT voor zowel het kleinere als het grotere bedrijf een voorbeeldberekening. Die begint met een investeringsbedrag voor de bandenwisselaar inclusief opties. Kosten voor opleiding tellen we bij de investering. Ook als er niemand op training gaat, maar er worden wel nieuwe medewerkers intern opgeleid, zijn er opleidingskosten. Doorde investering te delen door het aantal jaren van de economische levensduur berekenen we het afschrijvingsbedrag. Verder is er rente en heeft een intensief gebruikte machine onderhoud nodig. Optellen van die elementen levert de jaarlijkse vaste kosten.

Kosten en opbrengst per wissel

De variabele kosten worden bepaald door het werkplaatstarief en het werkaanbod. Voor het werkaanbod deden we voor beide bedrijven een aanname over het aantal bandenwissels en het aandeel van de verschillende bandtypen daarin. Verder maakten we een schatting van de tijd die een wissel kost. Optellen van de vaste en variabele kosten levert de totale kosten. Dan de opbrengst. Die moet komen uit de marge over de gemonteerde banden. Maar uit die marge moet meer betaald worden. Er zit tijd in de verkoop van de banden, net als in het (de) monteren van de wielen. Banden moeten opgeslagen worden en als het balanceren inclusief is, komt dat ook uit de marge. Kortom, de wissel moet worden terugverdiend uit een deel van de marge. Vandaar 10 procent in de tabel. We gaan
er in de berekening vanuit dat het grotere bedrijf een groter aandeel duurdere banden monteert. Dat verhoogt de gemiddelde marge. Kanttekening:als het bedrijf winterbanden zonder velgopslaat, dan komt de bandenwisselaar in actiezonder dat er marge over verkochte banden beschikbaar komt. Om de berekening niet te complex te maken, gaan we er van uit dat het bedrijf daarvoor een extra bedrag in rekening brengt vergelijkbaar met de opbrengst uit hetdeel van de marge.

Zelf rekenen

Door nu de totale kosten van de voor de bandenwissel beschikbare marge af te trekken, ontstaat de winst per gewisselde band. Die maal het aantal bandenwissels per jaar levert de jaarwinst. Lijken de cijfers in uw bedrijf niet op een van beide type bedrijven? Ga naar www.amt.nl, pas de cijfers in de gele vakjes aan en bereken de kosten, opbrengsten en winst of verlies in uw situatie.