artikel

“Milieuzone Arnhem is wel effectief!”

Ondernemen 9927

AMT was niet enthousiast over de strenge milieuzone die Arnhem vorig jaar invoerde. We legden uit dat fijnstof in Arnhem vooral afkomstig is van andere bronnen dan diesels. De industrie in het Ruhrgebied is een belangrijke. Daardoor zijn de niveaus in Arnhem nu eenmaal hoger dan die Zwolle of Leeuwarden. Drie maanden na invoering van de zone bejubelen Gemeente en lokale krant de resultaten. Zaten we er naast?

“Milieuzone Arnhem is wel effectief!”
Het verbod voor oude diesels leidt tot… minder oude diesels. Wow, de maatregel is effectief!

We bespraken ook dat de dieselauto wél een kwalijke rol speelt als het om NOx gaat. Gelukkig hebben de beleidsmakers in de afgelopen decennia de normen voor de uitstoot van die schadelijke stikstofoxiden steeds verder aangescherpt. Helaas hebben autofabrikanten zich steeds slinks onder die strengere normen uit gesjoemeld. Zo kan het gebeuren dat Euro 5-auto’s niet of nauwelijks minder NOx uitstoten dan Euro 3-auto’s. Er zijn zelfs tal van Euro 6-auto’s die op dit gebied slechter presteren dan tal van Euro 3-auto’s!

Jippie, het werkt!

Inmiddels is de Arnhemse milieuzone een kwartaal onderweg. Hoe het met de resultaten staat? Dagblad de Gelderlander is dolenthousiast: “Effect milieuzone Arnhem nu al zichtbaar: honderden oude diesels minder door de stad.” En: “Reden er in 2017 dagelijks zo’n 1800 oude diesels in het centrum, nu zijn dat er nog ongeveer 150.”

Grafiek Euro NOx

De horizontale lijnen onderin de grafiek zijn de NOx-limieten in de achtereenvolgende Euro-emissienormen. De puntenwolken van werkelijk gemeten waarden strekken zich daar ver overheen uit.

En de luchtkwaliteit?

Wow, wat een succes! Maar eh…, meten we het effect af aan het aantal oude diesels? Zouden we niet liever naar verbetering van de luchtkwaliteit kijken? Hè, doe nou niet zo vervelend!

Even verder in het artikel lezen we trouwens: “’Het weren van alle diesels levert in het centrum van Arnhem een verlaging op van 10 procent fijnstof uitstoot en 17,5 procent roetdeeltjes’, aldus een gemeentewoordvoerder.”

Helaas hebben autofabrikanten zich slinks onder die strengere normen uit gesjoemeld

Propaganda

Dat het hier bij lange na niet over alle diesels gaat en dat er aan die cijfers geen meting ten grondslag ligt, doet nu even niet ter zake. Alhoewel, de tientallen reacties onder het Gelderlander-artikel zijn niet mals. Lees even mee: “Dit is geen effect. Een effect zou zijn dat nu al schonere lucht meetbaar zou zijn. Wat een symboolpolitiek en wat een suggestieve berichtgeving.” Zit iets in. Net als in deze reactie: “In de categorie 1 april…”

Schonere lucht? Het kan wel…

Kortom, de Gemeente bedoelt het goed: schonere lucht in Arnhem. Wie kan daar nou tegen zijn? Maar de weg naar dat doel is nogal onbeholpen. Hoe dan wel? Toelatingsbeleid gebaseerd op de AIR Index zou wél iets kunnen betekenen voor de luchtkwaliteit in het centrum van Arnhem. Het zou strenger zijn, maar het zou ook afscheid nemen van de willekeur. En het brengt een begin van uniformiteit: de Duitse overheid wil het systeem invoeren in veertien steden.

Reageer op dit artikel