artikel

Elektrisch rijden op eigen kosten

Ondernemen 3485

Eind vorig jaar kwamen de lang verwachte adviezen los waarop vijf ‘klimaattafels’ sinds het vroege voorjaar hebben gebroed. Onmiddellijk dook het gerucht op dat er – onder veel meer – zes mille subsidie zou komen op elektrische auto’s. Maar dat was en is nog lang geen wet. Het is één van vele voorstellen. Welke zijn er nog meer, mede namens de autobranche?

Elektrisch rijden op eigen kosten
Aan de klimaattafel Mobiliteit zijn ook stedelijke milieuzones en ontmoedigen van diesels genoemd. Dus niet alleen het klimaat, en geen waardering voor minder CO2 uitstoot met schone Euro 6d diesels.

Bij de klimaattafel Mobiliteit schoven 22 organisaties aan, waaronder heel bekende zoals ANWB, Bovag, RAI Vereniging en de vereniging van autoleasebedrijven VNA. Ook organisaties uit de transportsector waren erbij. Hun taak: hoe is in overeenstemming met het energieakkoord uit 2013 een besparing van 7,3 Mt (mega-ton = miljoen ton) CO2-uitstoot te bereiken? Gerekend vanaf 1990, tot aan 2030. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III zou bovendien willen dat ons land in dat jaar nog 3,5 Mt lager uitkomt.

Wat ligt er op tafel bij de mobiliteitssector om klimaat te redden?

Parijs-afspraken gaan verder

Er wordt al gekeken naar het doel voor 2050. Willen we dan een ‘reductiepad’ van 60, 80 of 95 % voor de CO2-uitstoot? Met het Energieakkoord 2013 zitten we op het -60 % pad, met het regeerakkoord zouden we voor het -95 % pad gaan.

Dat houdt weer verband met de klimaatafspraken die in Parijs werden gemaakt. De Nederlandse transportsector begon in 1990 op bijna 32 Mt CO2-uitstoot. Die is ondertussen gegroeid, samen met de omvang van verkeer en vervoer. Deze uitstoot zou, in ronde cijfers gerekend, terug moeten naar 12 Mt (60 % reductie) tot zelfs maar 1,5 Mt (95 % reductie) in 2050.
Het klimaatakkoord waarover onze regering zich nu moet buigen kijkt niet helemaal tot daar. Dat gaat over maatregelen voor 2020 tot 2030.

Hoe elektrisch wordt het?

Er zullen heel wat laadpunten bij moeten, als alles elektrisch wordt. Is nog ‘een uitdaging’ voor elektrische distributietrucks. Desnoods ook maar Euro 6 met (bio)LNG of HVO-diesel toestaan?

De regering houdt vast aan het doel om in 2030 alleen nog nieuwe elektrische personenauto’s te verkopen. Daarbij moeten er voor stadsdistributie vanaf 2025 ook ‘zero-emission’ zones komen in 16 tot 30 steden. Volgens de Logistiek Tafel zouden er dan 50.000 elektrische bestelwagens in omloop moeten zijn.

Daarbij zouden plug-in bestellers mogen meetellen, zegt RAI Vereniging uit het vuur te hebben gesleept. Maar niet bij personenauto’s, daar is ‘zero emission’ alleen een auto op batterij of brandstofcel. Vanaf 2021 moeten ‘incentives’ (subsidie/belastingkorting dus) de verkoop van die nul-emissie auto’s bevorderen.

Investeren in oplaadmogelijkheden zal nodig zijn. Het wordt zelfs ‘een uitdaging’ als ook lichte en zware bedrijfswagens tenminste in steden nul-emissie moeten hebben. Ook hier zal stimulering nodig zijn om aankoop en inzet van nul-emissie bedrijfswagens op peil te krijgen. Hoe dat eruit kan zien moet nog bepaald worden.

BPM, MRB en kilometerprijs

Stimuleren en investeren, dat klinkt goed. Kost dat? De voorlopige raming spreekt nu van 13 tot 23 miljard Euro, tot aan 2030. Je voelt al nattigheid, heeft de overheid daarvoor een geheime geldla gevonden? Nee natuurlijk, dat gaan wij vervoersgebruikers grotendeels zelf betalen.

Ietsje extra accijns op brandstof. Stukje meer motorrijtuigbelasting, na 2024 zelfs voor nu vrijgestelde elektro-auto’s. Ook BPM luxebelasting blijft hen dan niet meer bespaard. Dood en begraven, het plan om de BPM geleidelijk af te schaffen omdat het on-Europese concurrentieverstoring is. En ook voor elektro-rijden geleidelijk hogere fiscale bijtelling.
Bij deze belastingplannen staan bedragen genoemd, maar we hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat de grootste klapper qua rijksinkomsten niet hiervan moet komen. Maar van kilometerbeprijzing, vanaf 2023 voor vracht en vanaf 2025 voor personenauto’s. Tarieven worden nog niet genoemd, of methoden en instrumenten om het gebruik (gereden kilometers) te registreren.

Rekeningrijden

Rekeningrijden

Een derde minder uitstoot verlangd

Piepkleine handreiking voor brandstofcel auto’s: geen beperking van de lage e-auto bijtelling tot maximaal 50 mille aanschafprijs. Maar niks over waterstof infrastructuur uitbreiden, bijvoorbeeld.

Zonder nieuwe maatregelen komen we in 2030 ongeveer uit op dezelfde uitstoot als in 1990. Dan hebben we alleen de uitstoot stijging sindsdien, van een megatonnetje of zeven, gecompenseerd. Er zouden dan in 2030 370.000 elektrische personenauto’s op de weg zijn, en 30 % e-auto’s in de nieuwverkoop.

Voor het Energieakkoord van 2013 moet meer gedaan worden, om nog 7,3 Mt minder uitstoot te bereiken. Er zouden zo in 2030 65 % e-auto’s in de nieuwverkoop zitten, en 1,4 miljoen al op de weg zijn. Het regeerakkoord wil nòg meer, ruim 10 Mt moet van de uitstoot af. Hou dat even vast, op ruim 30 Mt willen ‘we’ 10 Mt besparen, grofweg een derde, in tien jaar tijd! Hiermee zouden in 2030 2 miljoen e-personenauto’s op de weg zijn, en vrijwel alleen nog e-auto verkoop.

Daar gaat het over met die klimaattafels, voorstellen hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. De hoop was dat die voorstellen eerder klaar waren geweest, en nog voor eind 2018 doorgerekend zouden zijn (kloppen de cijfers, en wat kost het?). Dan zou nu al wetgeving uit de voorstellen komen.

Over hoeveel geld gaat ‘t?

Da’s dus niet gelukt. In maart komt pas de doorrekening, net voor de Provinciale Staten verkiezing, hoopt men. Met dat in de hand kunnen regering en parlement dan keuzes gaan maken. En de kiezer kan een idee geven welke partij hij/zij daarin wil steunen.

Zijn er voorstellen die het ongeschonden gaan halen? Eén keer raden… Om een idee te geven noemen we enkele bedragen in de klimaattafel voorstellen. Heel onschuldig lijkt een accijnsverhoging van één cent op benzine en diesel, voor diesel te verhogen naar twee cent vanaf 2023. Daar komt dan nog wel BTW overheen.

Subsidie voor privé aankoop van elektrische auto’s, maar wel afbouwend naar nul bij een aanschafprijs tussen 40 en 60 mille – zoals bij de Tesla Model 3.

Inderdaad staat er € 6000,- subsidie in voor puur elektrische particuliere auto’s. Grijp uw kans in 2021, daarna wordt het steeds minder, dalend tot € 2200,- in 2030. De zakelijke bijtelling voor e-auto’s loopt ondertussen op van 4 % nu (tot 50.000 aanschafprijs) naar 20 % bijtelling in 2030, terwijl voor andere auto’s onveranderd 22 % blijft gelden.

De BPM op personenauto’s gaat niet weg, in tegendeel! Ook elektromodellen worden voor € 350,- BPM aangeslagen zodra in 2025 het kilometerbeprijzen begint! En wat dacht je van deze: een ‘innovatietoeslag’ voor auto’s met verbrandingsmotor. Oplopend van € 87,50 naar € 350,-, bij aankoop. Plus elk jaar € 25,- voor elke auto, dus ook elektrische.

RAI Vereniging is niet blij

Zoiets als de kaasschaaf-methode, overal een beetje weghalen. Knappe jongen die uit al deze beetjes, en het aantal auto’s waarvoor elk beetje geldt, uitrekent hoeveel wij onder de streep gaan bijbetalen. Plus als nog onbekende factor hoe kilometers vanaf 2025 beprijsd gaan worden.

De RAI Vereniging is niet blij. Geen BPM afbouw, wel extra toeslagen bij nieuw verkoop die parallelimport nog meer bevorderen. Te exclusieve nadruk op batterij-auto’s, geen kansen voor iets anders. En: eerder fiscaal geschuif zodat het de overheid niet veel kost, dan focus op maximale afbouw van CO2-uitstoot.

Reageer op dit artikel