artikel

Veiligheid voorop, goed voor de werkplaats?

Ondernemen 603

In het streven naar minder verkeersslachtoffers doet de Europese Commissie voorstellen voor meer verplichte veiligheidssystemen in nieuwe auto’s. Dit als onderdeel van het derde pakket Europe On the Move maatregelen voor na 2020. Kan dat de werkplaats extra bezig gaan houden, met controle en kalibratie van zulke systemen?

Veiligheid voorop, goed voor de werkplaats?
Alle personenauto’s een automatisch AEB noodstopsysteem, lijkt een goed en haalbaar plan. Liefst met voetgangersherkenning, zegt ACEA, dat is beter dan een ‘zacht’ front voorschrijven.

Een belangrijk deel van het toekomstproject Europe On the Move staat al in de steigers. Dat is nieuwe wetgeving voor uitlaatemissies, vooral ook CO2, voor autoklassen van klein tot groot. Motto van het vorig jaar gelanceerde project is ‘duurzame mobiliteit voor Europa: veilig, schoon en connected’. 

Aanpassing typekeuring en wegennet 

Voor het ‘schoon’ liggen de plannen klaar. Aan het ‘connected’ via het nieuwe 5G mobiele netwerk wordt gewerkt. Hoe gaan we live data uit auto’s delen? En wat moeten we doen om autonoom rijdende auto’s te faciliteren? In de overtuiging dat die ook gaan meehelpen aan het ‘schoon en veilig’. 

De helft minder verkeersdoden en gewonden als doel

Nu zijn we toe aan de uitwerking van het ‘veilig’. Al is nog maar net het schone deel veiliggesteld. Met een compromis op strenge CO2 eisen voor na 2020, tussen wat de Europese Commissie voorstelde en het meerdere wat het Europarlement wilde. Personenauto’s dreigen veel duurder te worden, zegt fabrikantenvereniging ACEA, zodat laag- en modaal-verdieners ze niet meer kunnen kopen. Trucks moeten ingrijpend technisch veranderen, dat wordt moeilijk en duur. 

Zo komt zwaar geschut in stelling, gevaar voor de (omvangrijke) werkgelegenheid in de auto-industrie, en gevaar voor prijsstijgingen. Onbetaalbare auto’s, in het algemeen duurder vervoer, wat doorberekend zal worden in heel veel prijzen. Dat is de waarschuwing. 

Het veiligheidshoofdstuk moet dan al makkelijker liggen. Wie zal er tegen zijn, dat het aantal doden in het verkeer van 2010 tot 2020 moet halveren, en daarna van 2020 tot 2030 ook het aantal verkeersgewonden? Dat brengt kosten mee, maar tegelijk een forse afname in economische schade door al die doden en gewonden. 

Er is wel actie nodig, het dodental daalt nu haast niet meer in Europa. Nieuwe typekeuring eisen en aangepaste wegen moeten uitkomst brengen. 

Monitoren voor oplettendheid en afleiding van bestuurders lijken vooral een goed idee bij opkomende automatisch rijden functies in auto’s, die de EU al vanaf 2020 op de weg verwacht.

Gelijke veiligheid auto’s en trucks 

In vijftien punten vatten de Europese plannen samen welke uitrusting verplicht in voertuigen moet komen. Daarbij wordt zo weinig mogelijk onderscheid gemaakt tussen personenauto’s, busjes en trucks. Voorop: het zijn pas voorstellen, die nog aangenomen moeten worden, en dan lang niet allemaal meteen gelden. 

Het plan voorziet daarnaast in verbetering van wegen, verkeerstekens, en elektronische informatie. Dat kan verkeers- of weerinformatie zijn, maar ook signalen voor snelheidslimieten, verkeerslichten, tot aan ondersteuning voor gegevensuitwisseling tussen ‘connected’ verkeersdeelnemers. 

Een aantal assistentie- en veiligheidssystemen zouden zowel in auto’s en bestellers, als in trucks en bussen verplicht worden. Bandenspanning bewaking TPMS zoals in auto’s zou in alle voertuigen plicht worden. Alle zouden ook een noodstop signalering moeten krijgen om achteropkomend verkeer te waarschuwen. En in alle voertuigen moet er een camera of detectiesysteem bij achteruitrijden zijn als hulp voor de bestuurder. 

Elke ‘drankrijder’ moet gestraft kunnen worden met een alcoholslot

Opletten geblazen 

Wederom in alle voertuigen zou een vermoeidheidsdetectie komen, en een waarschuwing tegen afleiding. Bij dat laatste wordt natuurlijk gedacht aan tegengaan van bellen, sms’en en appen achter het stuur. Alle voertuigen moeten voorbereid worden op inbouw van een alcoholslot, dat schijnt bij elektrische en hybride auto’s nog lastig te zijn. 

Minder opletten wordt het bij de rijsnelheid. Er zou een ‘intelligente’ snelheidsassistent komen in alle voertuigen. Die moet overal de snelheidslimiet detecteren, en weerstand in het gaspedaal geven als je daar overheen dreigt te gaan. Geen volledige begrenzer, maar een duidelijk signaal om niet te versnellen. 

Volgend programmapunt, een ongevalsrecorder en een rijbaanassistent in auto’s en bestellers. Bij personenauto’s aangevuld met een automatisch noodremsysteem AEB. Verder zouden voor auto’s en bestellers de botsproeven uitgebreid worden, zeg maar tot alles wat Euro NCAP al langer hanteert. Dat is meer dan je nu voor typekeuring nodig hebt. 

De uitgebreide testmethoden van Euro NCAP, zoals deze zijdelingse paal-botsproef en frontale botsproef met volle overdekking zouden verplicht worden voor de typekeuring.

Kritische nootjes 

Onderdeel van die botsveiligheid zou een grotere ‘head impact zone’ zijn, een groter stuk op het autofront dat ‘zacht’ is voor het hoofd van aangereden voetgangers en fietsers. Daar ziet ACEA meer in een AEB remsysteem met voetgangersherkenning. Anders krijg je lastige technische eisen aan nog meer loze ruimte onder de motorkap, afdekking van ruitenwissers, en dikke holle raamstijlen. 

Zo heeft ACEA ook moeite met de voorgestelde beveiliging op trucks en bussen van dode hoeken, waar zich voetgangers of fietsers kunnen bevinden. Een verplicht detectiesysteem vinden ze wel prima. Niet nodig, want minder effectief zou verplicht beter uitzicht uit de cabine zijn. 

Hierbij denkt de EU aan veel lagere truckcabines. “Omdat we in Europa over zijn op frontstuur cabines. Meer nuttige laadlengte, maar bovenop de motor hoger geplaatste cabine. Met als gevolg grotere dode hoeken voor en naast de truck.” Echt waar, was dat beter bij de torpedofronten van voorheen? Detectors werken heel goed, zegt ACEA, en cabines met lage zitpositie voor beter direct zicht vergen veel verbouwing van trucks en bussen. 

Werk in de werkplaats? 

Een apart puntje maakte ACEA van de intelligente snelheidsassistent ISA. “Daar zouden we niet teveel haast mee willen maken. Als basis dient verkeersbordherkenning, of gegevens in het navigatiesysteem. Maar er zijn nog veel te vaak foute meldingen. Ontbrekende of slecht herkenbare snelheidsborden, onvolledige databases in navigatiesystemen.” 

Automobilisten worden heel gruizig van regelmatig verkeerd ingrijpende hulpsystemen. Terwijl het EU voorstel ook bevat dat alle verplichte veiligheids- en hulpsystemen ‘aan’ moeten gaan bij inschakeling van het contact, niet te makkelijk uitschakelbaar mogen zijn, en ISA mag helemaal niet uitschakelbaar zijn. “Autokopers zullen geen ISA accepteren totdat de infrastructuur voor juiste informatie over snelheidslimieten kan zorgen”, meent ACEA. 

Kortom, weer een boel extra sensoren en elektronica in alle auto’s. Kalibreren en controleren moet zorgen dat het goed blijft werken. Een uitbreiding van het onderhoudswerk, al is het wel in de sfeer van elektronica diagnose. Maar ook onderhoud dat onverkort zal doorgaan wanneer elektrische auto’s echt doorbreken. Dus goed voor de werkplaats. Terwijl het voor de hand ligt om de nieuwe veiligheidssystemen in de APK op te nemen: zit ergens een foutmelding in, dan moet er een lampje branden, en is het een reparatiepunt. 

Alle trucks en bussen een lage cabine met beter uitzicht, zoals de net voorgestelde elektrische MAN CitE distributietruck? Daar vraag je nogal wat.

Al het nieuwe in 2019 erdoor? 

Het zijn plannen voor 2020 tot 2030, die in het nieuwe jaar uitgewerkt en aanvaard moeten worden. Dan kunnen de meeste genoemde systemen al in 2020 verplicht worden voor nieuwe autotypen, en vanaf 2022 voor alle nieuwe auto’s. Alleen de meest ingrijpende maatregelen zouden pas in dat jaar voor nieuwe types, en in 2024 voor alle auto’s ingaan. 

De ‘ruim zicht’ cabines vereisen heel anders gebouwde trucks, dat zou anderhalf jaar na ingang van de totale regeling ingaan voor nieuwe types. Alle nieuwe trucks en bussen zouden pas na zeven jaar een lage cabine moeten hebben. Dus in 2027, zoiets. 

Dat wordt nog heel interessant in 2019, of deze nieuwe plannen afgehamerd kunnen worden. Met een nieuw Europees parlement, en een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. 

Reageer op dit artikel