artikel

Gaat het grote publiek straks wel aan de batterij-elektrische auto?

Ondernemen 5193

Gaat het grote publiek straks wel aan de batterij-elektrische auto?
Geen batterij, maar een brandstofcel heeft de toekomst? Zal daarvoor dan sneller en makkelijker een voldoende dekkend netwerk waterstoftankstations aangelegd worden?

Elk jaar houdt economisch en accountants bureau KPMG al 19 jaar lang een online enquête onder leidinggevenden die met de automotive branche te maken hebben. Welke ontwikkelingen zien zij, hoe belangrijk zijn die? Nieuwsberichten lichtten uit het laatste onderzoek dat de puur elektrische auto het niet gaat worden, volgens de meeste bobo’s. Waarom denken ze dat? En zijn er meer opmerkelijke verwachtingen?

Jaarlijks worden wereldwijd een stuk of duizend bedrijfsleiders en dubbel zoveel consumenten gevraagd naar hun automotive toekomstverwachting. Het zijn geen helderzienden of waarzeggers, hun verwachtingen komen niet altijd uit. En er zit altijd iets in van modieuze trends, volgen van de heersende meningen eerder dan er lijnrecht tegenin gaan.

Maar toch: er zitten een heleboel mensen bij uit alle windstreken die de beslissingen nemen. Waar gaan we heen met de automotive business?

Eerst een oplaadnetwerk, pas daarna auto’s op batterij

ACEA wil geen elektroplicht

Wat dachten de door KPMG ondervraagden over elektrische auto’s, is dat wel of niet de toekomst? In de ‘survey’ van 2017 stond de puur elektrische BEV nog bovenaan als belangrijkste trend tot aan 2025. Bij Chinese enquête-deelnemers was dat in 2016 al zo, nadien leek en lijkt hen digitalisering en connectiviteit het belangrijkst. Wereldwijd lost de brandstofcelauto nu de BEV af als belangrijkste trend. Met digitalisering als tweede belangrijkste trend.

In Nederland zijn er best veel laadpunten, maar autofabrikanten gaan niet alleen voor ons BEV’s produceren. In Europa, de VS, China en Japan komt het oplaadnetwerk onvoldoende van de grond.

In Nederland zijn er best veel laadpunten, maar autofabrikanten gaan niet alleen voor ons BEV’s produceren. In Europa, de VS, China en Japan komt het oplaadnetwerk onvoldoende van de grond.

Massaal overschakelen op de batterij als energiebron in auto’s gaat volgens een kleine meerderheid (55 %) niet gebeuren. Er is gebrek aan vertrouwen dat een voldoende dekkend netwerk van oplaadmogelijkheden wordt ingericht. En zonder dekkend netwerk gaat het grote publiek geen BEV kopen.

Precies dat is het probleem waar de Europese fabrikantenvereniging ACEA mee zit. Daarom tekenen ze protest aan tegen de laatste EU-plannen voor CO2 reductie waarin elektrische auto’s sterk gepromoot worden. “Regelgeving moet technisch neutraal blijven”, zegt ACEA-voorzitter en PSA-chef Carlos Tavares.

Met of tegen elektronica-giganten?

ACEA is niet tegen strenge CO2 wetgeving, maar wijst op de veel te kleine belangstelling voor elektrische auto’s, om daarmee grote stappen te maken. Bovendien, zeggen ze, maakt de sterk teruggelopen vraag naar diesels het extra moeilijk strenge CO2-normen te halen. Kortom, of de EU nog eens wil denken over realistische haalbaarheid van nieuwe normen, en de aandrang dat ze met elektrische auto’s gehaald moeten worden.

Maar is het dan niet zo dat de Googles, Intels, Apples en Microsofts van deze wereld met autonome elektrische auto’s de traditionele autofabrikanten gaan verdringen? 80 % van de managers en 60 % van de consumenten denkt dat die ICT-concerns zelf geen auto’s gaan bouwen. Als ze iets onder eigen merk brengen, laten ze de auto bouwen door de traditionele fabrikanten.

KPMG waarschuwt wel dat ICT-concerns de laatste jaren een zeer veel hogere marktwaarde hebben gekregen dan autoconcerns. Simpel uitgedrukt: ze hebben veel meer geld achter de hand voor ontwikkeling. De onderzoekers raden samenwerking aan. Maar meten in de markt een 50/50 mening, of auto- en ICT-industrie zouden moeten samenwerken of juist concurreren.

Niet mechanische, maar elektronische mogelijkheden worden het belangrijkst

Sterk merk krijgt vertrouwen

Het is wel zonneklaar dat digitale gegevens heel belangrijk, zo niet het belangrijkst worden. Waar moeten die heen? De consument vertrouwt ze liever toe aan autofabrikanten dan aan ICT-bedrijven. De merkwaarde is leidend, concludeert KPMG. Een goed merk krijgt vertrouwen.

Veel KPMG-ondervraagden zien autonome shuttles zoals deze van 2getthere in Rotterdam in plaats komen voor een groot deel van het huidig openbaar vervoer.

Veel KPMG-ondervraagden zien autonome shuttles zoals deze van 2getthere in Rotterdam in plaats komen voor een groot deel van het huidig openbaar vervoer.

Wat een goed merk is, zal niet meer afgemeten worden aan een auto, maar aan de omgang met en beveiliging van elektronische gegevens. Dus de digitale dienstverlening bij een auto. Bijna de helft van de ondervraagde consumenten denkt dat de helft van hun kennissen met een auto in 2025 geen eigen auto meer zal willen. Of ze denken ook zelf hun auto op te geven is  blijkbaar niet gevraagd.

Meer dan de helft van de managers denkt dat in 2025 het aantal dealervestigingen met 30 tot 50 % zal zijn afgenomen. Want in het algemeen is de verwachting dat autodelen of auto-op-afroep flink groeit ten koste van particulier autobezit.

Elektromotor en autonoom

Terug naar de inschatting dat het niet echt wat wordt met batterij-auto’s. Wat verwachten de ondervraagden dan wel? Een verdeelde markt, is het antwoord, met in 2040 vrijwel gelijke aandelen voor BEVs, FCEV-brandstofcel auto’s, verbrandingsmotoren en hybrides.

Dat komt dan van de managers in dit onderzoek. De helft van hen denkt ook dat de dieselmotor nog lang niet dood is. In het 2017-onderzoek dacht nog 47 % dat, nu dus zelfs iets meer.

Een opvallende uitkomst is dat 74 % van de managers grote problemen voorziet als autonome en met de hand gestuurde auto’s zich op de weg mengen. Daarom verwacht 94 % van hen dat autonoom en niet-autonoom verkeer gescheiden wordt, waarvoor in de komende tien jaar al regels en systemen gaan verschijnen.

Als uitsmijter uit dit rapport, dat stemt tot nadenken: ook 74 % van de managers denkt dat in 2030 bijna geen autofabrieken in West-Europa over zijn. De productie verschuift naar andere werelddelen.

Reageer op dit artikel