artikel

Elektrische opmars ook naar jouw bedrijf?

Ondernemen 3459

Elektrische opmars ook naar jouw bedrijf?
Symbolische weergave, een plug-in zoals deze Volvo XC90 telt politiek als helemaal groen. Hoewel alleen het blauwe deel geen uitlaatgas produceert, en niet het merendeel van de aandrijving levert.

Blijmoedig berichtte RAI Vereniging in zijn nieuwsbrief: “Elektrisch rijden wint terrein”. Want: vorig jaar 28 % meer verkoop van elektrische auto’s dan in 2015. In dezelfde nieuwsbrief: “10 % van alle personenauto’s geregistreerd in vijf grote gemeentes.” Is de boodschap dat het autobedrijf zich snel moet voorbereiden op e-auto’s, en in de mudvolle steden op een overgang van eigen naar huur- en deelauto’s?

Het lijkt er niet op dat we een links kabinet krijgen, dat automobilisten stevig aan gaat pakken zodat ze hun auto vaak laten staan, of helemaal wegdoen. Maar het lijkt zeker dat ook een rechts kabinet klimaat- en milieubescherming ter hand wil nemen. En dan hebben we nog het dreigend ‘verkeersinfarct’ als extra reden om automobiliteit terug te dringen.

Des te meer reden om de boodschap achter de RAI-nieuwsbrief serieus te nemen. Maar bevestigen de cijfers die de RAI Vereniging voor zijn nieuwtjes gebruikt de voortdurend herhaalde trends? Die trends die zeggen dat we nu echt snel op elektrisch rijden overgaan? En dat grote steden zo vol stromen dat het handiger is daar geen eigen auto te gebruiken? Dus dat er een forse omslag aanstaande is voor ondernemingen die iets met auto’s doen?

Plug-in is niet gelijk aan elektrisch

Politiek gezien is promotie van elektrisch rijden een verplicht nummer geworden. Goed gebruik daarbij werd om alles wat aan een stopcontact kan elektrisch te noemen. Zelfs al zeggen fiscale regels dat plug-in hybrides toch een stuk minder vriendelijk behandeld moeten worden dan puur elektrische auto’s. Want plug-ins zijn maar een beetje elektrisch, alleen voor korte stukjes.
Maar de RAI Vereniging, die dat verschil door en door moet kennen, doet mee met de politieke usance. Stekker = elektrisch, dus hebben we per eind 2016 al ruim 112.000 elektrische auto’s op de weg. Tegen 87.500 eind 2015. Dat groeit lekker, ondanks een jaar van slechte nieuwverkopen!
Iets verderop splitst het nieuwsbericht wel uit. We spreken van 98.903 plug-ins, en 13.105 pure e-auto’s in ons wagenpark. Met als optimistische draai, het park e-auto’s groeide 40 % tegen maar 27 % bij plug-ins.

Nog minstens 98,4 % te gaan

Renault ZE modellen

Het elektrisch aanbod bij Renault is al breed. Bij de Zoe zien we wisselend succes, in 2016 stokkend en dit jaar aantrekkend. Net andersom bij de Nissan Leaf, vorig jaar groei maar nu niet. Tesla verdubbelt in de eerste maanden dit jaar zijn verkoop naar 300 – op ruim 83.000 totale automarkt.

Als het over het aantal auto’s gaat dat in grote steden is geregistreerd, begint het met de vaststelling dat Nederland bijna 7,2 miljoen auto’s rijk is. Dan berekenen we toch even welk aandeel daarvan als ‘elektrisch’ geteld staat. Inclusief plug-ins komen we op 1,6 %.
Puur elektrisch is het 0,18 %, dus de terreinwinst speelt zich nog steeds in de marge af. Met de vraag hoe die zich dit jaar voortzet. Onder de echte e-auto’s blijken Tesla’s bijna de helft uit te maken. Dubbel zoveel als de Nissan Leaf op twee en Renault Zoe op drie samen. Geheel dankzij fiscale kortingen en investeringspremie, zodat een Tesla onder de streep niet duur uitpakt. Zo lang als die ruime subsidiëring blijft.

Bij de plug-ins gaat de Mitsubishi Outlander op kop. Daarvan zijn er net zoveel als van de Volvo V60 en VW Golf GTE samen. En daar weten we dat de vaart er al volledig uit is in de Outlander verkopen (- 80,2 % in 2016). Voordat de overige 98,4 % van het Nederlands wagenpark geëlektrificeerd is gaat nogal even duren, zou je toch zeggen.

Veel auto’s in grote steden, maar ook nog heel veel meer mensen

Stedelingen hebben minder auto’s

Auto-op-afroep-Smart

Verdringt in steeds drukkere steden de huur- en deelauto het eigen autobezit? Grote autoconcerns bereiden zich er wel op voor, door auto-op-afroep diensten op te zetten of erin deel te nemen.

Er is wel sprake van dat (nog) meer laadpunten nodig zijn. Die moeten mensen overhalen naar elektrisch rijden. Hier staat de teller per eind 2016 op 26.700 publieke laadpalen en 72.000 privé palen. Dat is ongeveer één laadpaal per auto. Hoe zal Nederland eruitzien als we straks 7,2 miljoen laadpalen hebben? En wat moeten we met de mededeling dat in de vijf grootste steden 10 % van alle auto’s staan geregistreerd? Het vervolg van het verhaal is namelijk dat de autodichtheid per gezin in de grote steden juist laag is. Alles is dichtbij, een auto is niet zo nodig.
In cijfers: 0,4 tot 0,6 auto per huishouden in steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Delft, Groningen. In kleine, landelijke plaatsen ligt dat op 1,4 auto per gezin. Grootstedelingen hebben allang gemerkt dat fiets en OV daar vlotter gaan, en geen parkeerproblemen opleveren.

Geleidelijke verandering

Zo geven we wat tegengas op de scenario’s dat het autobedrijf van vandaag op zijn laatste benen zou lopen. Het is nog geen halszaak, om zo snel als maar kan een elektro-specialist in te huren of op te leiden. Ook in grote steden zullen geen massaal naar huur- en deelauto’s weglopende klanten het autobedrijf snel brodeloos maken.
Verandering gaat komen, geleidelijk aan. Op tijd daarop instappen is de kunst. Maar dat is ook: niet te vroeg je bedrijf omgooien. Ten koste van veel geld en inspanning, zonder dat de verwachte heel andere klanten al in groten getale komen. Dan gaat het fout met je ‘toekomstgerichte’ bedrijf.
Laat je dus niet teveel bang maken, dat onze bedrijfstak volledig op de schop moet. Dat brandstof écht niet meer kan, alleen stroom. Ja, het is verstandig te kijken naar slimmer gebruik van mobiliteit. Maar denk niet dat we al volgend jaar op alle wegen vast staan in files, tenzij we gaan fietsen of de trein pakken.

Andere cijfers over elektro

Op z’n Trumpiaans, zou je haast zeggen, kunnen we wat ‘alternative facts’ aandragen. Dankzij de RAI-Bovag verkoopstatistiek, en Mobiliteit in Cijfers met RDC en CBS cijfers.

Volvo XC90 laadpaal

Nog meer laadpalen nodig voor een elektrische doorbraak? Openbaar en privé samengeteld is er al vrijwel één laadpaal voor elke in ons land geregistreerde plug-in!

Zomaar een leuke: in 2016 waren er 4184 tankstations. Laten we niet flauw doen en stel nou eens dat die gemiddeld elk acht pompen hebben, maakt 33.472 tankpunten. Voor 98,4 % van het wagenpark, maar 26.700 laadpunten voor 1,6 % van het park is weinig? Privépunten meegeteld zelfs 98.700, haast drie keer zoveel als tankpistolen!
Of deze. In 2016 40 % meer pure e-auto’s op de weg, 3770 erbij. Is dat een aantrekkende groei? Misschien als je naar 2015 kijkt, toen dit park 37 % groeide (met 2534 stuks). Maar in 2014 was de toename nog 64 %, het jaar daarvoor 117 %, en in 2012 zien we 72 %.
Nog één oefening, hoeveel is 3770 e-auto’s op 382.825 totale 2016-verkoop? Uitkomst 0,98 %.

BMW telt niet mee?

Sommige dingen zijn wat moeilijk te volgen. Er zijn ruim 1800 BMW’s i3 op de weg. Dat is meer dan de 1377 Renault Zoe’s, de derde meestvoorkomende e-auto. Maar een (kennelijk fors) deel van de i3’s heeft een tweepitter range-extender als extra, dat maakt er dan een plug-in hybride van, geen e-auto. Ondanks uitsluitend elektrische wielaandrijving. Het elektro-park groeide in 2015 met 2534 stuks, zegt de statistiek, terwijl alleen al Tesla + Leaf + Zoe 2471 maal geregistreerd werden. Dus vrijwel alle 574 dat jaar geregistreerde i3’s hadden een range-extender?

Zo kun je je ook afvragen waarom 138.583 hybrides zonder stekker helemaal nergens voor meetellen. Die rijden toch deels op stroom. Alleen maken ze dat zelf, da’s geen groene stroom, dus telt niet? Is laadpaalstroom dan wel 100 % groen? Hybrides rijden deels op geregenereerde remenergie, dus dat deel is toch echt groen!

Maar ja, er wordt ingedeeld op basis van onrealistische NEDC-prestaties. Een range-extended BMW i3 stoot daar 13 g/km CO2 uit, da’s geen nul, dus niet elektrisch. Een gewone hybride is praktisch bewezen echt zuiniger dan eenzelfde niet-hybride model, maar komt niet beneden 50 g/km CO2. Dus is het een normale ‘vieze’ auto, waar een Mitsubishi Outlander PHEV in NEDC 1:52,5 verbruikt. Tja, in de politiek telt dat mee als ‘elektrisch’.

Reageer op dit artikel