artikel

Tien jaar vechten om een tankrevolutie te bouwen (2014-1)

Ondernemen

Tien jaar vechten om een tankrevolutie te bouwen (2014-1)

Groene brandstoffen, zoals biodiesel en groen gas worden nauwelijks aangeboden, omdat er te weinig vraag naar is.

En er is weinig vraag naar, omdat er nauwelijks aanbod is. Green Planet wil dit doorbreken. Green Planet is, behalve een tankstation, ook een vergader- en informatiecentrum met een winkel, brasserie en terrassen. Na tien jaar plannen is het eindelijk open.

Reageer op dit artikel