artikel

Efficiënter werken door automatisering (2013-1)

Ondernemen

Efficiënter werken door automatisering (2013-1)

De crisis is nog niet over. Consumenten stelden het onderhoud aan hun auto al uit, wat gaat 2013 brengen?

Wat kunt u doen om de omzet op peil te houden? Gaat u nieuwe klanten werven of gaat u slimmer werken? Als u voor het laatste kiest, kan de juiste garagesoftware dan helpen? En zo ja, hoe? AMT zoekt het uit.

Reageer op dit artikel