nieuws

Veroudert nieuwe motorolie?

Home

Veroudert nieuwe motorolie?

Bij een nieuwe olie, in ongeopende verpakking ben je zeker van de ‘verse conditie’. Maar welke risico’s loop je met nieuwe olie in een reeds geopende verpakking? Hoe lang is olie houdbaar? Een paar tips om problemen te voorkomen.

Motor en transmissieoliën zijn in gesloten verpakking vrijwel onbeperkt houdbaar. Maar de kwaliteitseigenschappen zullen geen gelijke tred houden met de ontwikkeling. Een motorolie van tien jaar oud voldoet aan kwaliteitsnormen die ondertussen sterk verouderd zijn. Daarom is het beter zo’n motor- of transmissieolie voor andere doeleinden dan een automotor of transmissie te gebruiken.

Olie in bulktank

Olie in bulktanks heeft in het algemeen een hoge omloopsnelheid. Toch is het ook hier van belang de tankontluchting in goede staat te houden en daarmee te voorkomen dat vocht en vuil met de olie in contact komen. Bedenk wel dat als de verpakking in blik eenmaal open is, vocht een kans krijgt met de olie in contact te komen. Door temperatuurverschillen ‘ademt’ de lucht boven het vloeistofniveau en zal er tijdens afkoelen condens ontstaan. Afhankelijk van de gebruikte basisolie of het additief gaat er dan op den duur iets fout. Vandaar het advies geopende verpakkingen in blik niet meer te gebruiken. Verpakkingen met schroefdop of andere luchtdichte afsluitingen kunnen wel gedurende lange tijd worden bewaard. Houd echter niet langer dan vijf jaar aan om de eerder genoemde reden van een te oude kwaliteitsnorm.

Pas op met remvloeistof

Met remvloeistof moet veel voorzichtiger worden omgegaan. Alleen originele verzegelde fabrieksverpakkingen kunnen langere tijd worden bewaard. Als ze worden gebruikt, is het raadzaam het kookpunt van de vloeistof te bepalen. Er is dan zekerheid of er wel of niet vochtopname heeft plaatsgevonden. Dat kan ook bij een geopende verpakking, maar het is verstandiger kleine hoeveelheden niet opnieuw te gebruiken. Remvloeistof is, in tegenstelling tot motor- en transmissieolie, hygroscopisch, het trekt dus vocht aan.

Reageer op dit artikel