Uitlaatenergie benutten met geheugenmetaal?

BMW is serieus bezig met terugwinning van energie uit het warmteverlies in de uitlaat. Daarvoor gebruiken ze de thermo-elektrische generator TEG. Het is gebaseerd op materiaal dat stroom afgeeft bij verschillende temperatuur aan beide zijden van het materiaal. General Motors wil een heel andere techniek loslaten op hetzelfde probleem. Dat gaat met SMA, Shape Memory Alloy. Wat is het verschil?