Cramer vindt EU-steun voor nog schonere auto's

Minister Jacqueline Cramer (Milieu) heeft bij EU-beraad maandag veel medestanders gevonden voor haar streven dat auto's in 2020 fors zuiniger moeten zijn dan nu. Cramer bepleitte een EU-plicht waardoor nieuwe auto's in 2020 nog maar 95 gram broeikasgas CO2 per kilometer mogen uitstoten. Nu stoten auto's gemiddeld meer dan 160 gram per kilometer uit.