Techniek van toen: Plantengroei als bron van stikstofoxiden…

Juli 1973. AMT-hoofdredacteur Hans Ebeling hekelt in zijn commentaar de onmogelijke eisen die aan de auto worden gesteld: "De overheid in ons land en in andere landen doet opzettelijke pogingen om het aantal voertuigen te verminderen of tenminste een verdere uitbreiding tegen te gaan. Men noemt als voornaamste reden daarvoor de luchtvervuiling en de verkeersveiligheid."