Reanimatie autoverkoop geslaagd, elektrisch stagneert

Het wereldbeeld, en dat van Nederland, lijkt vandaag vooral te bestaan uit kommer en kwel. Na een wereldwijde gezondheidscrisis worden we nu weer economisch beentje gelicht. Toch trekt de autoverkoop aan. En niet meer alleen op basis van backorders wegwerken. Nee, nu echt reëel. De groei in elektrische auto's gaat minder hard.