Hoe werkt begeleide diagnose?

Natuurlijk is een goede opleiding onontbeerlijk, net als goede meetapparatuur en toegang tot de juiste data. Maar zelfs als aan die voorwaarden wordt voldaan, is het oplossen van storingen aan de complexe moderne voertuigen lang niet altijd gemakkelijk. Dat brengt ons bij de vraag of en hoe de diagnosetester te hulp schiet. Hoe begeleidt de tester de diagnosetechnicus bij zijn speurtocht naar de oorzaak van de storing?