Precisium-grossiers officieel verenigd: inspraak, samenwerking én vrijheid

Op 18 augustus jl. is de Vereniging van Precisium Grossiers (VPG) opgericht. Het doel van de vereniging is om als inspraakorgaan te functioneren om het beleid van Alliance Automotive te toetsen en verder te ontwikkelen.