[Update] Uitstel voor deeltjestest APK definitief

Wordt de verplichte deeltjestest in de APK daadwerkelijk op 1 juli aanstaande ingevoerd? Als het aan Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK) ligt niet. In een brief aan Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen heeft de stichting gevraagd om uitstel van de maatregel.
Delen:

Reden voor het gewenste uitstel is de late uitlevering van deeltjestellers. Volgens de RAI Vereniging zijn er 7.300 meetapparaten besteld, waarvan er 3.000 tot maximaal 3.400 op tijd geleverd kunnen worden.

SO-APK vreest dat consumenten hierdoor niet in staat zullen zijn om hun auto volgens de APK-richtlijnen te laten keuren, met als resultaat dat ze de auto niet meer kunnen gebruiken.

Geen garantie

De problematiek wordt niet alleen veroorzaakt door late beslissers. Ook het in 2021 bestellen van de deeltjesteller is geen garantie voor een levering vóór 1 juli 2022. Welke fabrikanten en leveranciers niet aan de vraag kunnen voldoen is onbekend. Redenen voor de vertraging zijn onder meer het wereldwijde chiptekort en de oorlog in Oekraïne.

Stichting Overlegorgaan APK verwacht dat de Staatssecretaris gehoor zal geven aan het verzoek. De deeltjestest zal dan niet per 1 juli 2022, maar per 1 januari 2023 onderdeel gaan uitmaken van de APK.

Het bovenstaande bericht is door AMT gepubliceerd op vrijdag 10 juni, 15.34 uur

Update 14 juni – bevestiging BOVAG

Brancheorganisatie BOVAG bevestigt dat overlegorgaan SO-APK gevraagd heeft om uitstel van de deeltjestest.

Update 16 juni – deeltjestest definitief uitgesteld

De RAI Vereniging meldt dat staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur een Waterstaat invoering van de deeltjestest met een half jaar heeft uitgesteld.

Rai Vereniging: “Door wereldwijde toeleveringsproblemen van onderdelen aan fabrikanten van deeltjesteller is er nog onvoldoende meetapparatuur geproduceerd en aan de markt uitgeleverd. Volgens de RDW, toezichthouder op APK-keuringsstations, zijn er hierdoor per 1 juli te weinig keuringsstations die de nieuwe APK keuring kunnen uitvoeren.

RAI Vereniging vindt dat dit de keuzevrijheid van automobilisten en ondernemers belemmert en APK stations die nog niet over de apparatuur beschikken, benadeelt. Op verzoek van de betrokken APK partijen (verenigd binnen het SO-APK overleg) heeft de staatssecretaris daarom de invoering van de deeltjestest op 1 juli a.s. uitgesteld naar 1 januari 2023. “

Weinig deeltjestellers geregistreerd

De brief van staatssecretaris Heijnen geeft inzicht in de aantallen uitgeleverde deeltjestellers: “In totaal zijn er ca. 9769 APK-bedrijven met een erkenning op dieselauto’s te keuren. Op basis van een door de RAI Vereniging uitgevoerde enquête is gebleken dat 7318 APK-bedrijven een deeltjesteller hebben besteld en dat naar verwachting 4292 deeltjestellers op tijd zijn uitgeleverd. Volgens opgave van de RDW waren op 10 juni 2022 nog maar 2238 deeltjestellers geregistreerd in het systeem voor registratie van APK-meetmiddelen (RME). De RDW heeft aangegeven dat dit aantal onvoldoende is om de nieuwe APK-test goed te kunnen uitvoeren.”

Gevolgen voor milieu

Daarnaast schijft de staatssecretaris over de milieugevolgen van het uitstel. “Langer uitstel (dan 1 januari 2023, red.) vind ik niet verantwoord gezien het nadelige effect voor de luchtkwaliteit en de gezondheid. Door dit uitstel gaat al 20 à 30 duizend kilogram fijnstofreductie van het structurele jaarlijkse effect van 120 duizend kilogram verloren.”