BMW dieselmotoren voor Toyota

Net voor het einde van vorig jaar maakten BMW en Toyota bekend samenwerking op specifieke gebieden aan te zullen gaan. Dat is nu verder uitgewerkt. Het gaat om de ontwikkeling van betere lithium-ion-accu's, en levering van BMW-dieselmotoren aan Toyota in Europa.