VOC en Innovam bundelen krachten

Schade en schadeherstel worden steeds complexer en daarom zijn de schadeherstelopleiders VOC en Innovam van mening dat die uitdaging het beste gezamenlijk kan worden aangegaan. De schadeherstel- opleidingen van VOC en Innovam zijn daarom vanaf 1 februari jl. gebundeld.