Deeltjestellersubsidie, goed idee?

Een AMT-lezer is bezorgd over de aanschaf van een dure deeltjesteller. Subsidie lijkt hem een goed idee. AMT-redacteur Erwin den Hoed ziet het anders en legt uit waarom.