Total helpt met verbeterde AdBlue

Onder de naam Diaxol introduceert Total een nieuw soort AdBlue ureumtoevoeging voor voertuigen met SCR-katalysator. Vooral voor dieselbedrijfswagens dus, momenteel, hoewel ook Euro 6 dieselpersonenauto's over zo'n reductiekatalysator beschikken. De nieuwe AdBlue-soort verhelpt problemen die bij korte (stads)ritten blijken op te duiken.