"Eerst reinigen, dan olie verversen!" Maar waarom?

Zijn olieverversingstermijnen te lang of niet? Zowel van AMT-lezers als van olieleveranciers kregen we goed afgewogen oordelen. Forté voegt er nu nog een aan toe: "Het is vreemd dat er nog steeds schone nieuwe motorolie wordt toegevoegd aan inwendig vervuilde motoren." Oké, wat zijn de gevolgen en hoe moet het dan wel?