Einde aan kapotte en verwijderde roetfilters op Nederlandse wegen

Nederland heeft als eerste land in de wereld een procedure gespecificeerd voor een APK deeltjestest voor dieselvoertuigen. Met een deeltjesconcentratiemeting wordt tussen 10 en 30 seconden vastgesteld of een roetfilter wel of niet voldoende filtert. Eerder heeft TNO vastgesteld dat zo'n 9% van de dieselvoertuigen (personenauto's en bestelvoertuigen) geen of een slecht functionerend roetfilter heeft, bijvoorbeeld omdat het filter onwettig is verwijderd.