Column: Verlengstuk van mezelf

Ik ben een vrouw in een mannenberoep. Een heel aantal vrouwen zal het met die benaming niet eens zijn, want feitelijk zou elk beroep fifty-fifty door mannen en vrouwen uitgeoefend moeten worden - als we tegenwoordig al van mannen en vrouwen mogen spreken.