Alliantie stimuleert meer en veilig gebruik ADAS

Het gebruik van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) moet in 3 jaar met minimaal 20% groeien. Dat is de doelstelling vastgelegd in het ADAS Convenant, dat door 42 publieke - en private organisaties (de 'ADAS Alliantie') is ondertekend. Al die organisaties hebben ook hun eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. Hoe ziet de Alliantie die groei voor zich? En welke rol heb je als autobedrijf?