Back to Basics: Magnetische velden bij contactloze sensoren

Sensoren zijn steeds slimmer, er zit een stukje elektronica in dat de eigenlijke meting omzet naar een signaal of CAN-busbericht. Vaak hebben deze nieuwere sensoren geen direct contact meer met de te meten componenten, en zien we dan dat de fabrikanten gaan werken met magnetisme en inductie. Magnetisme en inductie? Hoe zat dat ook al weer?