Veiligheid voorop, goed voor de werkplaats?

In het streven naar minder verkeersslachtoffers doet de Europese Commissie voorstellen voor meer verplichte veiligheidssystemen in nieuwe auto's. Dit als onderdeel van het derde pakket Europe On the Move maatregelen voor na 2020. Kan dat de werkplaats extra bezig gaan houden, met controle en kalibratie van zulke systemen?