Is jouw werkplaats voorbereid op de nieuwe APK 1-wetgeving?

De komende jaren zal er een belangrijke verandering plaatsvinden in de APK 1-wetgeving. Het bezitten van een spelingsdetector in de keuringsruimte zal verplicht worden (richtlijn 2014/45/EU). De RDW zal daarnaast ook eisen stellen aan de bewegingsruimte, bewegingssnelheid en de bewegingsbeheersing van de spelingsdetector.