Hoe benut je talent in een veranderende mobiliteitsbranche?

Onder invloed van veranderende technieken, klanten en veranderende mobiliteitsconcepten klanten ontstaan binnen het mobiliteitsbedrijf nieuwe vakgebieden. Ondernemers en vakmensen moeten daarom goed nadenken over welke talenten zij in huis hebben en hoe zij die het beste kunnen inzetten, pleit Edgar Rijsbaarman van OOMT. - Dit is een partnerbijdrage van OOMT -