Bosch-CEO Denner: 'Auto van nu is binnenkort geschiedenis'

Tussen 2017 en 2022 zal de wereldwijde markt voor geconnecteerde mobiliteit naar verwachting jaarlijks met bijna 25 procent groeien. Binnen een paar jaar zijn auto's een actief onderdeel van het Internet der Dingen (Internet of Things - IoT) en kunnen zij communiceren met andere geconnecteerde transportmiddelen, en zelfs met het slimme huis.