408 schadeherstellers zijn aangesloten bij Deukweg.nl

Deukweg.nl, het online platform voor autoschadeherstel, heeft afgelopen maand juni 11 nieuwe FOCWA schadeherstellers mogen verwelkomen bij haar bestaande netwerk. Hiermee wordt steeds verder vorm gegeven aan het streven naar een complete landelijke dekking.