Voorkom gehoorschade bij banden ontluchten!

Het ventieltje eruit en Pfiiiiiiiiit! Hard en hoog fluit de lucht de band uit. Enig idee hoeveel geluid dat maakt? Meer dan 110 dB(A)! Wie daar regelmatig aan blootstaat, loopt gerede kans op gehoorschade. Dankzij een Frans patent en leverancier ToolSpecial kan het 30 dB(A) stiller. Hoe? Bekijk de video.