Regenereren van het roetfilter

De in uitlaatgassen aanwezige roetdeeltjes verzamelen zich in het gesloten roetfilter. Normaal gesproken zou hierdoor de tegendruk onacceptabel hoog oplopen. Zodra de motor voldoende belast wordt stijgt de uitlaatgastemperatuur boven de verbrandingstemperatuur van de roetdelen en verbranden ze; de tegendruk zal hierdoor dalen.