De werking van een brandstofcel

De brandstofcel is een galvanische energiebron zoals bijvoorbeeld een accu, waarbij de energie die vrijkomt bij een chemische reactie voor het grootste gedeelte rechtstreeks in elektrische energie wordt omgezet. Door meerdere brandstofcellen in serie aan elkaar te koppelen, verkrijgt men voldoende spanning om een elektromotor en daarmee een auto aan te drijven. Een membraan houdt de naar de cel gevoerde waterstof en zuurstof (uit de onder druk aangevoerde lucht) gescheiden en is aan weerskanten met een edelmetaal katalysator bekleed. De waterstofzijde is de anode oftewel de min, de zuurstofzijde is de kathode, oftewel de plus. Meer informatie over de brandstofcel en de werking daarvan vindt u in het Archief, rubriek Milieu, subrubriek Alternatieve aandrijving.