Rectificatie vermelding ATC-lezing in januarinummer AMT

In het januarinummer van AMT is een foutje geslopen betreffende de ATC lezingen op pagina 79, in de rechter kolom. De datum van de betreffende lezing is hier weggevallen. Hieronder vindt u de juiste informatie inclusief de juiste datum.