Geen besluit EU-APK dit jaar

In de zomer berichtte AMT uitvoerig over de perikelen rond invoering van een APK-regeling voor de Europese Unie. Daarover stemde het Europees Parlement, maar het voorstel werd terugverwezen. Moesten gemotoriseerde tweewielers, landbouwtrekkers en alle aanhangers er nu wel of niet in? Zo waren er meer strijdpunten. Wanneer valt nu wel een beslissing?