Diagnosetips van troubleshooter Bram (4) (2008-9)

Ook deze maand behandelen we enkele storingsgevallen, waar monteurs zich op stuk hebben gebeten zonder de werkelijke oorzaak boven water te krijgen. Uiteindelijk werd de hulp van Troubleshooter Bram van Stijn ingeroepen. Logisch nadenken, bepalen wanneer de storing zich precies voordoet en daaruit conclusies trekken, blijkt lastig.