Farécla G3 en Mirka OSP schuursysteem van Imbema Rhiwa op Auto Professioneel Hardenberg

Imbema Rhiwa toont op de Auto Professioneel en Schadeherstel Vakbeurs in Hardenberg (16, 17 en 18 oktober) de G3 Premium lijn van Farécla, het OSP schuursysteem van Mirka en nieuwe winkelstellingen.