Forté over motorvervuiling bij ATC Noord-Holland Noord (2013-1)

Strengere milieueisen, biobrandstoff en en downsizing maken het de moderne motor lastig. Niet alleen worden enorme prestaties van, oneerbiedig gezegd, naaimachientjes verwacht, ook moeten deze prestaties zo zuinig én schoon mogelijk geleverd worden.