Black sludge ondanks goede olie (1998-04)

Na een angstige aankondiging in de vakbladen zo'n 10 jaar geleden over het fenomeen black sludge ben ik nu voor het eerst geconfronteerd met twee ernstige motorschades (uitgelopen drijfstanglagers) als waarschijnlijk gevolg van dit verschijnsel. De auto's hebben gedurende hun bestaan aantoonbaar op synthetische kwaliteitsolie (CCMC:G5/PD2 API; SH/CD).gedraaid. De beide motoren waren van hetzelfde type en hadden beide circa 100.000 km gedraaid. Uiteen oliemonster van één van de defecte motoren bleek niets bijzonders. Om klanten uit te leggen waarom de motor zonder enige aankondiging zomaar kapot gaat, terwijl ze toch het juiste onderhoud plegen, is een lastig verhaal. Helemaal lastig wordt het om uit te leggen hoe ze black sludge in de toekomst moeten voorkomen. Zelfs de oliemaatschappij kan mij daar geen bevredigend antwoord opgeven. Het voortijdig zien aankomen van een black sludge probleem heeft mijns inziens ook geen enkele zin, omdat niet bekend is op welke wijze deze black sludge zich afdoende laat verwijderen. Mijn vragen zijn: - Hoe voorkom je black sludge? Welke adviezen geef je de klantmee? - Als black sludge is geconstateerd tijdens een onderhoudsbeurt wat moeten we er dan (preventief) aan doen?