Inwendig reinigen motorfietsmotoren (1997-07/08)

Mijn vraag heeft betrekking op Engine Flush, een middel van Protec om, toegevoegd aan de motorolie, het blok inwendig te reinigen. Ik zou graag willen weten of dit middel ook in motorfietsblokken gebruikt kan worden, dit in verband met de natte platenkoppeling. Meer nog vraag ik mij af of andere producten die in de olie kunnen blijven, zoals bijvoorbeeld Slick 50, geen nadelige invloed hebben op de werking van de koppeling. Deze producten hebben immers het doel de inwendige wrijving te verminderen.