Varieer belasting en toerental, inrijden blijft nodig (1998-09)

Eén van mijn hobby's is motorrijden en het onderhoud van mijn motor. Ik heb inmiddels mijn vijfde BMW K-serie gekocht en rijd nu op een KI2OORS. Ik besteed elke keer weer zeer veel aandacht en zorg aan het inrijden. Ik weet dat BMW harde cilinderwanden en zuigerveren toepast en het inrijden daardoor lang duurt Ervaring leert dat het olieverbruik bij 10.000 km zo goed als voorbij is. Sommigen zeggen echter dat met de huidige nauwkeurige fabricagemethodes inrijden niet meer nodig is. Klopt dit, of heeft inrijden wel degelijk zin?